Střelka

Střelka – 1. oddíl skautů a skautek

Klubovna : Dolní Lutyně naproti farního kostela.

http://www.strelka.websnadno.cz
Vedoucí oddílu: Anna Bukovská, tel. 603 729 600, email: anna.bukovska@seznam.cz

Kdy to všechno začalo?

Skautský oddíl Střelka pracuje v Dolní Lutyni od roku 1989, navázal na tradice stejnojmenného oddílu založeného 1.9.1987. Původně dívčí oddíl se změnil po zániku bratrského oddílu Stopa na oddíl koedukovaný.
Činnost oddílu je poměrně rozmanitá, uplatní se i dítě, které v daném oboru právě nevyniká. Na druhé straně nezíská dovednosti, které nabízí fotbalový oddíl nebo taneční klub. Děti, které se rozhodnou pro specializaci, do skautského oddílu většinou nepřicházejí. Menší děti jsou kromě toho závislé na podpoře rodičů a jejich doprovodu při cestě do klubovny, především v zimním období. Přes všechny tyto nezvratné skutečnosti jsem přesvědčena, že si skautský oddíl udrží své místo v životě Dolní Lutyně, pokud v něm zůstane duch přátelství a ochota pomáhat mladším a slabším.