Století skautingu v Těšínském Slezsku

Na společné schůzce vedoucích a oldskautů, která se uskutečnila na začátku března v Těšíně, byla s naší bratrskou organizací Svazem Harcerů v Polsku – hufcem z Těšína domluvena bližší spolupráce a vzájemné akce u příležitosti 100 let skautingu na území historického Těšínka. Naše sestry a bratři na druhé straně Olzy měli však to štěstí, že jejich organizace nebyla komunisty zakázána a mohli skautovat téměř nepřetržitě.

Více o Harcerech z Těšína na http://www.cieszyn.zhp.pl/t1/.