Registrace členů 2012

Posledního ledna skončila registrace našich členů Junáka na rok 2012. Z letošní registrace vyplývá, že máme 25 světlušek, 24 vlčat, 8 skautek, 17 skautů, 15 rangers a roverů a 21 dospělých. Celkem naše členská základna čítá 110 členů a 35 nečlenů – přátel. Stejně jako v předchozích letech skautují 4 oddíly v Karviné, jeden v Rychvaldu, jeden v Dolní Lutyni a jeden v Havířově. Rád bych touto formou všem oddílákům poděkoval za včasnou a dobře zvládnutou elektronickou registraci svých členů. Tečka