Monthly Archives: Únor 2012

Slovenský ráj

I v letošní zimě se bývalí Pěšáci jeli podívat do Slovenského ráje, který můžeme bez nadsázky nazvat ledovým královstvím. Zmrzlé toky, ledopády, milióny rampouchů…. krajina bez turistů – to je Slovenský ráj v únoru. Nutností jsou mačky na nohách, bez nich by to nešlo. Letos během soboty a neděle jsme si prošli prielom Hornádu, Kláštorskou roklinu, Kysel a roklinu Piecky. […]

Registrace členů 2012

Posledního ledna skončila registrace našich členů Junáka na rok 2012. Z letošní registrace vyplývá, že máme 25 světlušek, 24 vlčat, 8 skautek, 17 skautů, 15 rangers a roverů a 21 dospělých. Celkem naše členská základna čítá 110 členů a 35 nečlenů – přátel. Stejně jako v předchozích letech skautují 4 oddíly v Karviné, jeden v Rychvaldu, jeden […]