Monthly Archives: Prosinec 2008

Vánoční nadílka Pěšinek, Vlčat a Světlušek

Tradiční akce oddílů tzv. „Žranice“ bude 20.12. od 15 hodin v budově Jeslí (Karviná 6, Závodní ulice 1667). Zveme i starší členy Pěšáků, Pěšinek a bývalé rovery!! Akce bude v tradičním duchu: oddíly si připraví scénky a soutěže, budeme si dávat drobné vánoční dárečky! S sebou: dárečky, přezůvky, hrnek a dobrou náladu!! Tečka