Monthly Archives: Únor 2008

Členské příspěvky

Připomínám oddílům že letošní členské příspěvky Junáka mají být zaplaceny na účet střediska do 7.3.2008. Seznamy registrovaných členů pošlete Dominovi do konce února. Tečka