Monthly Archives: Červen 2007

Světlušky a Pěšinky na Trojdence

V pátek odpoledne po škole jsme se v hojném počtu 9 Světlušek a 12 Pěšinek sešly na nádraží a vyrazily jsme vlakem do Ostravice. Dvakrát jsme přestoupily a po dvou hodinkách jsme se dostaly na nádraží. Počkali jsme až přijede majitel chaty a koní, aby nám odvezl jídlo, které jsme nechtěly tahat, a poradil nám […]