Pozor změna adresy sídla střediska

Upozorňujeme Vás tímto na změnu sídla adresy střediska Junáka:

vedoucí střediska

Kateřina Jachníková

Orlovská 637, 735 32 Rychvald

Na tuto adresu zasílejte veškerou korespondenci.

 

Letní tábor 2014

Pozvánka na Letní tábor 2014 oddílů Skarabeus a Pěšáci.
Letos na tři poslední týdny v srpnu!!!

Sněm střediska – nové vedení střediska

Po třech letech se konal střediskový sněm střediska Evžena Cedivody. Dne 22.10. 2013 byla delegáty zvolená nová středisková rada. Vůdkyní střediska byla zvolená Kateřina Jachníková – Kecka, jejím zástupcem Ivan Jurčík – Guláž. V revizní komisi budou pracovat: Marek Vidlička – Tečka, Petra Sychrová – Ťop, Ondřej Michalčík. Správcem základny byl zvolen Kamil Raška – Ax. Přejeme novému vedení ať se dílo daří, mnoho nových nápadů.

Poděkování

Děkujeme nadaci OKD za podporu našich oddílů Toulavej a Hraničář. Oba oddíly získaly nemalé finanční prostředky na podporu svých projektů.

Středisková rada

Dne 9.4.2013 se uskuteční středisková rada v Horní Suché v klubovně oddílu Toulavej. Začátek v 17,00 hodin. Program: registrace, STS, letní tábory 2013, Svojsíkův závod a vyúčtování jarních táborů.

Tečka